Многослоен леко избелен ДъбMultilayer Slightly Bleached Oak

Description

Многослойното дюшеме е продукт с много добри характеристики относно устойчивост на климатични особености. Терминът „многослоен“ паркет се използва, за да опише естествен паркет, който е изграден от различни типове дървесина на базата на хомогенни слоеве. Mногослойните паркети разполагат с перпендикулярно разположени един на друг слоеве, които са пресовани и плътно слепени заедно. Това осигурява по-голяма здравина и устойчивост във времето срещу евентуално изкривяване или измятане на дървесината. Препоръчва се за по-благоприятно поведение на подовата настилка дори и при по-екстремални условия, като влага, подово отопление и др. Конструкцията на многослойния паркет е тип „сандвич“, състоящ се от няколко различни слоя дървесина. Най-отгоре е поставен пласт от по-скъпа и по-твърда дървесина с дебелина от 5 мм (според избраната опция – 5, 6 или 7 мм), което всъщност представлява лицето на паркета. На снимката е показано качество на дървесината Натюр. Цената, която виждате е приравнена към това качество. Но паркетът може да бъде произведен във всякакво, желано от Вас, качество.

Engineered flooring is a product with very good performance and weather resistance. The term “engineered” (or “multi-layer”) parquet is used to describe the parquet , which is composed of different types of wood -based homogeneous layers. Engineered wood floorings feature perpendicular to each other layers which are pressed and glued together tightly . This provides greater strength and durability over time against any distortion or warpage of wood. They are recommended for the better conduct of flooring even at extreme conditions, such as moisture, underfloor heating, etc. The structure of the multilayer parquet is a ” sandwich ” consisting of several layers of wood. The most expensive and hard wood (with a thickness of 5, 6 or 7 mm according to the chosen option) is placed at the top. This will be the face of the flooring.  On the picture we have shown multilayer with quality Nature. The price provided is for this quality. However, we can easily prepare the multilayer wood flooring with wood quality specified by you.

Additional information

SizeРазмер

, ,