Масивен Паркет

Enjoy the [special_font size=“24″ unit=“px“ ] Country Classic [/special_font] collection,

representing floors of classical massive parquet.

This is how your wood floor could look like.

[portfolio name=“country-classic-eng“]


Насладете се на колекция [special_font size=“24″ unit=“px“ ] Класика [/special_font],

представяща подове от класически масивен паркет.

Така може да изглежда и вашия под.

[portfolio name=“country-classic-bg“]