Наименование на проекта: Технологична модернизация
Номер на договор: BG-RRP-3.004-1325-C01
Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.
Краен получател: Артистико ЕООД
Обща стойност: 271 660.00 лв., от които 135 830.00 лв.
безвъзмездно финансиране.
Начало: 10.04.2023 г.
Край: 10.04.2024 г.