В какво вярваме

Our Credo

[two_fourth class=”” last=”no” ]

For more than 10 years the credo of Artistico are the wide range of assortment and the precision in every detail. Our own production, large network of representatives and flawless services – these are among the serious conditions for successful expansion of the brand Artistico and spreading our hardwood floors all over the country and abroad. The artistic idea that lies in the foundation of the company’s name initiates a true piece of art made of wood on the floor – inspired by the traditions of the past, the requirements of the present and the challenges of the future. In Artistico, we believe that impressive flooring is a basic requirement of the dynamic design and the proper utilization of the functional space. Flooring is the base of your whole decoration – the main artistic element that runs through the whole space. That is why we offer a wide range of wood flooring – of different widths, lengths and surfaces. And that is how for every decoration there is wood flooring that awaits it. And that’s why we believe it is much important choosing the proper hardwood for your specific project. [space ]

We believe that “Not everything is suitable for everyone.” We know every customer has his own preferences and every separate project – its specifications. Because of that, we spend all the time necessary for every customer; we ask questions; aspire to study all the details of each project, and finally – together with you – we find the most proper wood flooring for your specific demands. We work on every project as a separate, individual order. Because, for us every customer is an individual case. Our products are being assembled by craftsmen of long standing experience in working with wood. They use glues, tools and methods of work that are specifically designed for this type of work. Our team includes professional designers and engineers who can handle the different challenges in this business. Our experience gives us the opportunity to design and produce unique, beautiful wood flooring which we sell in Bulgaria and export abroad. And, please, have in mind that your flooring must not only look perfectly, but behaves like that as well.[/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

Carrying about People and Nature

[space ]

In Artistico we are committed to saving the nature and environment long before it became part of the everyday life. When we laid down the foundations of our company, it wasn’t so “fashionable” to inculcate standards of labor that spare nature. We pay attention to the impact of our products, services and actions on the environment as a whole. We always comply with the legal requirements for saving nature. We work with ecologically clean materials – glues, polishes, oils – which don’t threaten the health of our customers and workers. [space ]

Our policy is trying to impose on market the multilayer wood floor that requires much less wood material for producing. In this way we contribute to saving the natural environment. In the same time, we strive to help disadvantaged people. Artistico involves in many projects and works with several charity organizations and foundations for improving the life of people in need. Because, for us, people and nature are not only source of means and resources but much more.[/two_fourth]

В какво вярваме

[two_fourth class=”” last=”no” ]

Многообразие в асортимента, прецизност в детайла е жизнена и творческа философия на Артистико в продължение на повече от десет години. Собствено производство, широка търговска мрежа и безупречни услуги са сериозни предпоставки за успешното реализиране на луксозни дървени подове с марката “Артистико” в цялата страна и в чужбина. Художествената идея, върху която е изградено името на фирмата, поставя началото на едно истинско изкуство от дърво на пода, вдъхновено от традициите на миналото, изисванията на настоящето и предизвикателствата на бъдещето. В Артистико, ние вярваме, че впечатляващата подова настилка е в основата на динамичния дизайн и правилното оползотворяване на функционалното пространство. Подът е основата на цялата ви декорация – главният художествен елемент, който преминава през цялото пространство. Ето защо, ние предлагаме богат асортимент от дървени подови настилки – с различни ширини, дължини и повърхности. Така за всеки декор има по един паркет, който го очаква. Затова ние вярваме, че е много важно да изберете правилния масивен паркет за своя проект.

[space]

Нашата философия е, че “Не всичко е подходящо за всеки”. Знаем, че всеки клиент има свои предпочитания, а всеки отделен проект има своите специфики. Затова ние отделяме необходимото време на всеки клиент, задаваме въпроси, стремим се да научим подробности за всеки проект, за да открием заедно най-подходящият паркет за Вашите специфични нужди. Изработваме всеки проект по индивидуална поръчка. Защото за нас всеки клиент е индивидуален случай. Продуктите ни се сглобяват ръчно от майстори с дългогодишен стаж в работата с дърво, които използват специално прадназначени за работата лепила, инструменти и техники. Екипът ни включва професионални дизайнери и инженери, които са в състояние да се справят с различните предизвикателства. Опитът ни позволява да проектираме и произвеждаме уникални, красиви подове, които изнасяме и в чужбина. И запомнете, че Вашият под не трябва само да изглежда перфектно, но и да се държи така.[/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

С грижа за хората и природата

[space ]

В Артистико, ние сме отдадени на запазването на природата и околната среда далеч преди това да навлезе толкова повсеместно в ежедневието ни. Когато ние полагахме основите на нашата фирма, не беше “модерно” да се налагат стандарти за работа, които да щадят природата. Ние отделяме много сериозно внимание на влиянието на нашите продукти, услуги и действия върху околната среда. Винаги спазваме законовите предисания по опазването на природата. Работим с екологично чисти материали – лепила, лакове, масла, които не застрашават здравето на работниците и клиентите ни. [space ]

Стремим се да налагаме на пазара многослоен паркет, за производството на който се изразходва по-малко дървен материал. По този начин допринасяме за запазването на естествената природна среда. Същевременно, ние се опитваме да помагаме и на хората в неравностойно положение. Включваме се в редица проекти, съвместно с благотворителни организации и фондации с цел подобряване на живота на хора в нужда. Защото за нас, в Артистико, хората и природата не са просто източник на средства и материали, а много повече.[/two_fourth]