Защо да изберем паркет?

Защо да изберем паркет?

Естествена красота

Когато искате да си купите паркет и откриете подходящия за вас, ще бъдете впечатлени от естествената му красота. Дървото увеличава топлината на вашия дом и допълва декора във всяка стая. Дървеният под повишава стойността си и става все по-красив с течение на времето.

[space ]

Здравословен живот

Дървеният под допринася за здравословната атмосфера навсякъде, където е поставен. Той не задържа прах, червеи или други вредители. Така въздухът в стаята е винаги чист, което е особено важно за хората, страдащи от алергии. Друг фактор, оказващ влияние върху чистотата на въздуха в стаята,
 са газообразните токсини, отделящи се от някои синтетични материали, които въпреки че са в границите на позволеното, могат също да навредят на страдащите от алергии.[/two_fourth]

Паркетът е нещо повече от дървен под, той е продукт на природата, който живее и диша. Има безкрайно разнообразие от цветове, строеж, шарки и текстура, което подчертава индивидуалността му. Естествената красота и здравината на масивния паркет се увеличават с течение на времето. Няма два пода направени от дърво, които да са напълно еднакви.[space ]

Дълъг живот

Дървеният под е вечен. Той не е инвестиция за кратък период от време. С подходяща грижа и поддръжка той ще увеличи живота на сградата, в която е поставен. Ако поради някаква причина собственикът иска да махне паркета си, той може да бъде рециклиран или изхвърлен, и ще бъде унищожен от микроорганизми.[/two_fourth]

Why Choose Hardwood Flooring?

[two_fourth class=““ last=“no“ ]Natural Beauty

When shopping around for a new flooring product you will be impressed by wood’s natural beauty. Solid wood enhances the warmth of your home and complements the decor of any room. Much like a fine piece of furniture, wood flooring increases in value and becomes more beautiful with time. [space ]

Healthy Living

Installed in the home or elsewhere, real wood floorings can help contribute to a healthy living environment. Hard surface flooring such as hardwood floorings will not harbor dust, mites or moles. That creates better air quality for all but especially for the millions of people that suffer from allergies. Another concern for the home environment are the gaseous toxins that can be given off by some synthetic materials – although within limits set by Health & Safety regulations these can be an issue for some, again, especially allergy sufferers.[/two_fourth]

[two_fourth class=““ last=“yes“ ] Unique Identity

The wooden hardwood floor is more than just a floor, it is a product of nature that lives and breathes. It is subject to almost infinite variations in colour, grain, pattern and texture, giving your floors individuality. Hardwood flooring’s natural beauty and durability provides you with a unique identity that matures with time – no two hardwood floors are exactly alike.[space ]

Longevity

Solid wood flooring is timeless. It is not a short-term investment. In 10 years it will not be taking up space in a landfill, more likely it will last the lifetime of the building it’s installed in, with proper care and maintenance. If at some point the home owner does want to dispose of it, it can be recycled or if it does go to waste, it’s a naturally biodegradable product.

[/two_fourth]