Монтаж и гаранции

Installation and warranties


[two_fourth class=”” last=”no” ]

At our disposal is a team of qualified advisers in the field who would ensure that you are properly consulted so that you are able to make an informed choice according to your particular needs (furniture and lighting suitability, etc.) and budget. Also we would supply samples onsite and we are happy to advice on all aspects of the service without any obligation.[space ]

Installation of wooden floors makes a substantial part of our business and therefore we employ fully trained and skilful workmen that are using proven working routines and laying technologies to guarantee that every floor we lay is second to none. Installation charges.[space ]
Our charge depends on the fitting method and materials required and the distance where you are. For exact pricing, please send us an email with the following details: [/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

1. Your address; 2. Number and size of the rooms; 3. Item code of the flooring you want, as displayed just after the item title; 4. Some more details about your subfloor (is it concrete, how deep and old or is it old boards, are all of them well fixed and level).
In order to receive our quote immediately, please do not miss any of these four point details.[space ]

At Artistico we don’t only produce extra durable flooring, but we also offer unlimited warranties. We love to say that our warranty lasts up to 100 years. When they pass you may come to our shops and renew it for another 100 years free of charge. This is, of course, in case we have done it all – our craftsmen install the hardwood in your home, with our tools and materials. Because during the years we have come to the understanding that this is the only way we can give guarantees to our customers for the quality they deserve.[/two_fourth]


[space ]

[cycloneslider id=”2″]

Монтаж и гаранции


[two_fourth class=”” last=”no” ]

Нашият екип от консултанти ще ви помогне да направите верния избор съответстващ на вашите нужди (мебелировка, осветление и т.н.) и бюджет. Оглед на обекта може да бъде извършен по предварителна договорка и заявка от страна на клиента. Продажбата на паркет и аксесоари се извършва на база желаното от клиента количество. Условията по монтаж за обект, на който ще се полага паркет на два или повече етапа е редно да бъдат съгласувани и договорени с отговорника по монтажа.[space ]

Монтирането на паркета е важна част от нашия бизнес и затова при нас работят добре обучени и опитни специалисти, които ползват доказани практики и технологии, с които гарантираме, че всеки паркет, който поставяме е неповторим. [space ]
Цени за монтиране Цената зависи от метода на монтиране, материалите и от разстоянието, на което се намирате. За по-точна калкулация, моля изпратете ни запитване, с включени: [/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

1. Вашия адрес; 2. Брой и големина на стаите; 3. Кода на паркета, който желаете, изписан под името на продукта; 4. Малко повече информация относно основата, върху която ще се монтира паркета (дали е бетон и в какво състояние е, или основата е стари дъски, и дали всички са добре фиксирани и равни). За да получите нашата оферта незабавно, моля не забравяйте нито едно от тези четири изисквания. [space ]

Ние не само изграждаме супер надеждна подова настилка, но и предлагаме неограничена гаранция. В Артистико обичаме да казваме, че паркетът ни е с гаранция 100 години. Когато те изтекат, можете да дойдете в офисите ни и да я подновите безплатно за още 100. Разбира се, това е при положение, че ние извършим всичко – наши майстори поставят паркета във Вашия дом, работят с наши машини и наши материали. Защото с годините сме се убедили, че само така можем наистина да гарантираме на клиентите си качеството, което заслужават.[/two_fourth]


[space ]

[cycloneslider id=”2″]