Реставрация

Restoration


[two_fourth class=”” last=”no” ]

If you are looking to restore existing wooden floors to their natural beauty then Artistico can provide the expertise you require. We can renovate all types of wooden flooring and carry out necessary specialist repairs. Peel back your carpet and you are likely to see a dirty wooden floor covered with paint stains and cuts across the boards where plumbers or electricians have cut them. It is obvious at first impression the wooden floor doesn’t look appealing. But these wooden floors can be sanded and repaired. Damaged boards can be replaced with reclaim boards. [space ]

If you are lucky enough to find a Parquet Floor or an Oak floor underneath your carpet then you might consider contacting a specialist company such as Artistico. Sanding wooden floors like these needs to be done correctly as this can affect the appearance of the floor and also the value of your property. First we would carry out any necessary repairs on your wooden floor using matching timber. The wooden floor is then sanded to a fine finish to remove any scratches. [/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

Any cracks or holes are filled before the final sand off. Being a specialist company we only use the latest floor sanding machines of Kunzle&Tasin, with a bigger motor they achieve far better results than any hired sanding machine . When sanding wooden floors our sanding machines collect up to 95% of the dust so there is minimal impact on the rest of your home whilst your floor is being refurbished. After sanding we apply three coats of a wooden floor seal to protect the wooden floor. This is done, again with a specialist tool to achieve a clean, perfect, finish. At this point we don’t advise for any furniture to be placed upon the floor until 48 hrs after the last coat of wooden floor seal has been applied.[space ]

Curing of the wooden floor seal is very important, as we only use water based seal. The drying time is dependant upon the humidity of the room. Using a water based seal is better as it doesn’t give off noxious smells or discolour with time. The results are amazing. Thanks to Artistico these sanded wooden floors now have warmth, life and character. With good maintenance the wooden floor should outlast any laminate or carpet.[/two_fourth]


[space ]

[cycloneslider id=”restoration”]

Реставрация


[two_fourth class=”” last=”no” ]

Ако искате да възстановите естествената красота на дървената подова настилка, Артистико ще се погрижи за това. Ние можем да възстановим всички видове дървени подови настилки и да извършим необходимия ремонт. Ако махнете килима, пред вас може да се открие гледка на мръсен дървен под, покрит с петна от боя, разрези по дъските, направени от водопроводчиците или електротехниците. Очевидно е, че на пръв поглед подът не изглежда привлекателен. Но тези дървени подове могат да се реставрират. Повредените дъски могат да се заменят.

[space]

Ако подът ви е паркет или дюшеме, тогава би било добре да се свържете с фирма-специалист в тази област, като Артистико. Цикленето на дървени подови настилки, трябва да се извърши правилно, защото може да повлияе на външния им вид и качество. Първо ще се погрижим за всички необходими поправки на вашия под, като използваме подходящи материали. Дървения под ще се изцикли, за да се отстранят всякакви драскотини. [/two_fourth]

[two_fourth class=”” last=”yes” ]

Всички цепнатини и дупки ще се запълнят преди последното циклене. Нашите машини за циклене всмукват до 95% от праха, така че замърсяването в помещението, в което се работи е минимално. След цикленето ние слагаме три пласта лак, за да предпазим дървената подова настилка. Това се извършва със специален инструмент за постигане на чист и съвършен завършек. [space ]

Препоръчваме мебелите да бъдат преместени върху пода 48 часа след нанасянето на последния слой лак. Изсъхването на лака е много важно, затова ние използваме лакове на водна основа, а времето на съхнене зависи от влажността в стаята. Използването на лакове на водна основа е по-добрия вариант, защото от тях не се отделя вредна миризма и не променят цвета си с времето. Резултатите са удивителни. Благодарение на Артистико тези подови настилки имат топлина, живот и стил. При добро поддържане дървените подови настилки могат дори да заменят всеки килим.[/two_fourth]


[space ]

[cycloneslider id=”restoration”]