Перваз 60 / 23 МахагонLedge 60/23 Mahogany

Description

Немски перваз от масивна чамова дървесина с естествен фурнир от Махагон. Размери: 60 х 23 мм. Дължина на перваза 2.7м Цена за линеен метър.

German ledge of solid pine wood with mahogany veneer. Dimensions: 60 x 23 mm. Length of the ledge 2.7 m Price per linear meter.