Розетка Счупено Стъкло

Съставена от много малки правоъгълници изработени от габър, клен и бял дъб. Вписани в голям кръг с красиви цветове украсяващи розетката в края. А във средата е вписан малък кръг приличащ на слънце.
Характеристики:
Метариали: Габър, Клен, Бял дъб, Мербо, Венге
Размери: от 800мм до 2000мм в диаметър
Дебелина: 15мм,20мм
Завършеност: Изциклена, Фугирана, Грундирана
Производител: Артистико ЕООД
Произход: БългарияComposed of many small rectangles (made of hornbeam, maple and white oak). Entered into a large circle beautiful flowers adorning rosette at the end. And in the center lies small circle like a sun.
features:
Metariali: Hornbeam, Maple, White Oak, Merbau, Wenge
Dimensions: 800 mm to 2000 mm of diameter
Thickness: 15 mm, 20 mm
Finish: polished, joint, priming
Manufacturer: Artistico Ltd
Origin: Bulgaria