Розетка Черно Море

Розетката е изработена от дъб, орех, ясен. Цветчетата на венеца са от по-светлия ясен, който контрастира на фона на тъмния орех. Цветовете в средата са изработени от дъб, а за фона им е използван тъмния орех. Кръглия елемент в средата е изработен от много тъмен орех и ясен. Тази розетка е с диаметър 1м.Medallion made of oak, walnut, ash. The flowers of the wreath are from the lighter ash that contrasts against the dark walnut. The colors in the center are made of oak, and dark walnut is used for the background. The circular element in the middle is made of very dark walnut and ash. This outlet has a diameter of 1m.