Масла за оцветяване на подове от дървен материал.Oils for staining floors of timber.